Altijd

Een verhaal apart

Categorie: WWW

Discriminatie


Discriminatie is iets waarvan we geleerd hebben dat we het niet moeten toestaan. Want of het nu gaat om mensen met een andere huidskleur of afkomst, het zou niet uit mogen en moeten maken. Kortom: iedereen heeft gelijke rechten en een gelijke waarde.

Maar hoe zit dat toch met leeftijdsverschil? Mag er dan wel gediscrimineerd worden?

Het antwoord vinden we in artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Op Prinsjesdag 2015 is bekendgemaakt dat u, per 1 januari 2017, belastingvrij tot een ton geschonken mag krijgen. Maar alleen als u het geld in uw eigen huis steekt. u moet dus met dat geld een eigen woning kopen, uw (huidige of nieuwe) woning verbouwen of uw bestaande hypotheekschuld aflossen. Maar u mag nog geen 40 jaar oud zijn op het moment dat u de schenking ontvangt. Van wie u dat bedrag ontvangt doet niet ter zake.

Alle mensen boven de 40 jaar mogen dus geen gebruik maken van dit voordeel. Het gaat hier om leeftijdsdiscriminatie, maar ook dat is discriminatie en dus ongewenst!

Begin deze maand startte de nieuwe overheidscampagne ‘Zet een streep door discriminatie’. De campagne richt zich op de verschillende vormen van discriminatie, zoals leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst, en op verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de werkvloer, de openbare ruimte en school. Naast de brede campagne voor heel Nederland komen er deelcampagnes voor specifieke vormen van discriminatie.

De campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Veiligheid en Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie op gebied van gelijke behandeling en discriminatie. Het College onderzoekt individuele klachten over discriminatie, houdt zittingen en doet uitspraak.

Blijkbaar weten ze bij de overheid zelf niet op welke schaal en in welke vorm ze discrimineren. Dat roept bij mij de vraag op: Is het niet beter om een streep door de overheid te zetten?

Wilt u discriminatie melden? Dat kan bij discriminatie.nl
En nu maar hopen dat de overheid er iets van leert.

Is WikipediA een betrouwbare bron?

WikipediAMet enige regelmaat wordt mij de vraag gesteld: Is WikipediA een betrouwbare bron?
Aangezien veel mensen gebruik maken van WikipediA, om informatie in te winnen, is dit een terechte vraag. De meeste mensen gaan er voor het gemak van uit dat de informatie door mensen met kennis, van het betreffende onderwerp, geschreven is en dus klopt. De informatie op WikipediA is door iedereen, die er maar zin in heeft, te bewerken. Wie nu denkt dat het daardoor juist wel goed zal zitten met die schat aan informatie heeft het goed mis! Er valt namelijk heel wat te bewerken op WikipediA voordat het wél de juiste informatie bevat. De mensen die er serieuze bedoelingen op na houden, en hun kennis willen delen, lopen steevast tegen andere mensen aan die niet zulke goede bedoelingen hebben. Als je een artikel wil voorzien van de juiste informatie dan kun je dat eenvoudig bewerken, maar een ander kan dit weer ongedaan maken. Vervolgens heb je de mogelijkheid om in discussie te gaan met de betreffende persoon die de juiste informatie weer terug gezet heeft naar de onjuiste, maar dat heeft in veel gevallen helaas niet geleid tot enig positief resultaat want of die persoon wil de juiste informatie er niet op hebben of die persoon heeft van het onderwerp geen kaas gegeten. Ik heb meegemaakt dat een verkeerd geplaatste komma voor sommige mensen al een reden is om een artikel of een aanpassing geheel te schrappen. Wat heeft WikipediA als naslagwerk dan voor zin zult u zich afvragen? In een aantal gevallen heeft u er niets aan! Jammer is het wel want met goede informatie kun je heel wat mensen helpen. En dat is toch de essentie van WikipediA?

Vindt u WikipediA een betrouwbare bron?

© 2019 Altijd

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑