Het moet moeilijker worden om illegaal aan wapens te komen in Europa. Het is namelijk gebleken dat terroristen makkelijk aan wapens kunnen komen in Europa. De Europese Commissie wil hier nu iets aan doen…tenminste de Europese Commissie komt met voorstellen.

Door onder andere meer soorten wapens te verbieden, maar ook door de regels voor registratie van de vuurwapens in de EU-landen gelijk te trekken wil de Europese Commissie meer zicht en grip krijgen op de wapens die in de EU in omloop zijn. De Europese Commissie wil ook het privébezit van semiautomatische wapens verbieden. Het bezit van de automatische wapens, waaronder ook de kalashnikov valt, is nu al verboden. Verder moet er aan de buitengrenzen van de EU beter worden gecontroleerd op de import van wapens. En ook voor alarmpistolen komen nieuwe regels, zodat ze niet meer kunnen worden omgebouwd tot moordwapens. Ook wil de Commissie geen uitzondering meer voor hobbyisten: de wapenverzamelaars gaan ook onder de nieuwe regels vallen.

Nu klinken de voorstellen zo op het eerste gezicht niet erg verkeerd. Er zitten echter een paar hiaten in: Zo wil de Europese Commissie aan de buitengrenzen strenger gaan controleren op verboden wapens, maar hoeveel er van deze wapens al in de EU rondslingeren heeft men uiteraard geen idee. En met die rondslingerende illegale wapens is het vrij reizen in de EU. Het voorstel om een strengere registratie van wapens te gaan hanteren is ook een wassen neus want die illegale wapens zijn nu eenmaal moeilijk te registreren.

Op papier lijkt het er beter op te worden: de wetten worden aangescherpt. Nu de praktijk nog.. En dat blijft lastig want dan zul je elke plek, waar maar een wapen te verstoppen is, moeten onderzoeken. Ik zie het er niet van komen, want zoals gewoonlijk zal er wel weer een kostenplaatje aan gehangen worden…en u zult dan uiteraard begrijpen dat zo’n onderzoek er niet kan komen. Nee het controleren is vooralsnog alleen gericht op de buitengrenzen van de EU. Er wordt gedacht aan een strengere controle, wat wil zeggen dat het geen waterdichte controle is.