Bestaat er een moderne provo? Sommigen zeggen dat Geert Wilders een moderne provo is. Maar hoe zit dat dan met zijn aanhangers? Zijn dat dan ook provo’s? Als we nu aannemen dat dit het geval is, zijn het dan gematigde provo’s – die het geweld, wat in de jaren 60-70-80 door de toenmalige provo,s werd beoefend – verafschuwen? De moderne provo protesteert geweldloos zouden we dan kunnen stellen. De moderne provo heeft G. W. als spreekbuis, waar inderdaad vaak – en soms ook terecht – provocatief door gesproken wordt. Krachtig van je laten horen hoort ook wel bij een provo want je moet wel opvallen tussen het gepeupel.

Er mag in Nederland sinds 1 juli 2015 een raadgevend referendum gehouden worden. Raadgevend ja, wat dus inhoudt dat de regering de uitslag naast zich neer mag leggen. Protesteren mag, maar wel met je rug tegen de muur! Wat dat betreft is de tekst van het lied “over de muur” van het klein orkest nog steeds actueel. De conclusie is dat Nederland een zogenaamd democratisch land is. Met politici die alles recht lullen wat krom is. In normaal Nederlands heet dit liegen, maar in politieke kringen word vaak gesproken over jokken, niet juist of onwaar.

En de moderne provo is dat gelieg en gedraai zat! En dat begrijp ik wel…maar nu de politiek nog!

Het gelieg en gedraai komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede en zo komt het dat de provo aan de winnende hand lijkt te zijn. Het is echter niet gezegd dat G.W. aan de macht komt, want zoals altijd moet er een regering gevormd worden met andere partijen, die er andere gedachten op na houden. De andere politici zijn op voorhand al bang voor de imagoschade die door de PVV zou kunnen ontstaan. En dan zou het zo maar kunnen dat er weer niet veel van de standpunten van G.W. terecht komt. Dan zou het gezegde: “ze dronken een glas ze deden een plas en alles bleef zoals het was” weer de realiteit kunnen zijn.

U begrijpt: de moderne provo heeft het niet makkelijk.