De overheid slaat de plank maar al te vaak mis. Men maakt een plan waar vervolgens oeverloos lang over vergadert dient te worden. Waarom toch oeverloos lang vergaderen zult u denken? Het is eenvoudig te verklaren: de neuzen moeten de zelfde kant op komen te staan. Pas dan kan er met zekerheid een meerderheid bereid gevonden worden, om in te stemmen met een plan. Met andere woorden: ze moeten in het nieuwe plan gaan geloven. Het verschil tussen geloven en de werkelijke praktijk is echter vaak heel groot. En daar helpt het eindeloos vergaderen echt niet tegen!

Neem nu bijvoorbeeld de privatisering van de energiebedrijven. Het zou goedkoper worden voor de consument, als het geprivatiseerd zou worden. Want, zo zei men destijds, er zullen meerdere aanbieders zijn die met elkaar gaan concurreren. En dus wordt het goedkoper.. Maar wat men even uit het oog verloren was is dat die aanbieders winst wilden draaien. En het liefst zo veel mogelijk winst want dat is immers de prioriteit van een bedrijf. En zo komt het dat alles – wat men maar privatiseert – duurder wordt. Een ander punt is het feit dat wij afhankelijk zijn van de energiebedrijven. Wij kunnen niet zeggen: we nemen dat product niet af. Dat wij afhankelijk zijn geeft die energiebedrijven een veel te grote macht.

De grote vraag is: leert de overheid wel eens van zijn fouten? En zo ja: is er dan nog wel een weg terug? Is de regering wel in staat om, met het schaamrood op de kaken, toe te geven dat wat ze eertijds bedacht hadden niet goed voor de bevolking is? Ik ben bang van niet. En dat is uiteraard niet goed, want zouden ze het wel durven toegeven dan kun je er over praten. En kijken hoe je het weer recht kunt zetten. Zo houden ze zichzelf aan het werk..

De overheid is wat betreft het toegeven van fouten veel te star, en veel te veel overtuigt van het gelijk wat ze denken te hebben. Ze houden liever de leugen vol, dan moeten toegeven dat ze fout zitten. Nog steeds zijn ze er in Den Haag van overtuigt dat wat al geprivatiseerd is goedkoper is geworden. Je vraagt je wel direct af of ze daar in Den Haag wél zouden slagen voor de rekentoets…ik vrees van niet!