Discriminatie is iets waarvan we geleerd hebben dat we het niet moeten toestaan. Want of het nu gaat om mensen met een andere huidskleur of afkomst, het zou niet uit mogen en moeten maken. Kortom: iedereen heeft gelijke rechten en een gelijke waarde.

Maar hoe zit dat toch met leeftijdsverschil? Mag er dan wel gediscrimineerd worden?

Het antwoord vinden we in artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Op Prinsjesdag 2015 is bekendgemaakt dat u, per 1 januari 2017, belastingvrij tot een ton geschonken mag krijgen. Maar alleen als u het geld in uw eigen huis steekt. u moet dus met dat geld een eigen woning kopen, uw (huidige of nieuwe) woning verbouwen of uw bestaande hypotheekschuld aflossen. Maar u mag nog geen 40 jaar oud zijn op het moment dat u de schenking ontvangt. Van wie u dat bedrag ontvangt doet niet ter zake.

Alle mensen boven de 40 jaar mogen dus geen gebruik maken van dit voordeel. Het gaat hier om leeftijdsdiscriminatie, maar ook dat is discriminatie en dus ongewenst!

Begin deze maand startte de nieuwe overheidscampagne ‘Zet een streep door discriminatie’. De campagne richt zich op de verschillende vormen van discriminatie, zoals leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst, en op verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de werkvloer, de openbare ruimte en school. Naast de brede campagne voor heel Nederland komen er deelcampagnes voor specifieke vormen van discriminatie.

De campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Veiligheid en Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie op gebied van gelijke behandeling en discriminatie. Het College onderzoekt individuele klachten over discriminatie, houdt zittingen en doet uitspraak.

Blijkbaar weten ze bij de overheid zelf niet op welke schaal en in welke vorm ze discrimineren. Dat roept bij mij de vraag op: Is het niet beter om een streep door de overheid te zetten?

Wilt u discriminatie melden? Dat kan bij discriminatie.nl
En nu maar hopen dat de overheid er iets van leert.