Altijd

Een verhaal apart

Maand: september 2015

Een Basisinkomen voor iedereen?

Johan Luijendijk (1967) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief om het basisinkomen in 2018 in te voeren. Om dit initiatief onder de aandacht te brengen wil ik u vragen om dit bericht zoveel mogelijk te delen. Het onderwerp Basisinkomen moet op de agenda van de Tweede Kamer komen. Daarom is het van belang uw handtekening te zetten.
De brief voor de 2e kamer ziet er zo uit:

Beste 2e kamerleden,

Wij zien in een onvoorwaardelijk basisinkomen veel voordelen.

  • Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
  • Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
  • Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
  • Mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
  • Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
  • Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.

Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018.

wilt u meer informatie klik dan op de link hieronder.
Zet ook uw handtekening en steun de samenleving!
Dit kunt u hier doen door op deze link te klikken.

Discriminatie


Discriminatie is iets waarvan we geleerd hebben dat we het niet moeten toestaan. Want of het nu gaat om mensen met een andere huidskleur of afkomst, het zou niet uit mogen en moeten maken. Kortom: iedereen heeft gelijke rechten en een gelijke waarde.

Maar hoe zit dat toch met leeftijdsverschil? Mag er dan wel gediscrimineerd worden?

Het antwoord vinden we in artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Op Prinsjesdag 2015 is bekendgemaakt dat u, per 1 januari 2017, belastingvrij tot een ton geschonken mag krijgen. Maar alleen als u het geld in uw eigen huis steekt. u moet dus met dat geld een eigen woning kopen, uw (huidige of nieuwe) woning verbouwen of uw bestaande hypotheekschuld aflossen. Maar u mag nog geen 40 jaar oud zijn op het moment dat u de schenking ontvangt. Van wie u dat bedrag ontvangt doet niet ter zake.

Alle mensen boven de 40 jaar mogen dus geen gebruik maken van dit voordeel. Het gaat hier om leeftijdsdiscriminatie, maar ook dat is discriminatie en dus ongewenst!

Begin deze maand startte de nieuwe overheidscampagne ‘Zet een streep door discriminatie’. De campagne richt zich op de verschillende vormen van discriminatie, zoals leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst, en op verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de werkvloer, de openbare ruimte en school. Naast de brede campagne voor heel Nederland komen er deelcampagnes voor specifieke vormen van discriminatie.

De campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Veiligheid en Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie op gebied van gelijke behandeling en discriminatie. Het College onderzoekt individuele klachten over discriminatie, houdt zittingen en doet uitspraak.

Blijkbaar weten ze bij de overheid zelf niet op welke schaal en in welke vorm ze discrimineren. Dat roept bij mij de vraag op: Is het niet beter om een streep door de overheid te zetten?

Wilt u discriminatie melden? Dat kan bij discriminatie.nl
En nu maar hopen dat de overheid er iets van leert.

Slaaf van het systeem

Het systeem waar we allemaal in geboren worden is lang niet voor iedereen een zegen. We moeten van het systeem van alles en nog wat. Om als gezin het hoofd boven water te houden zijn we vrijwel altijd verplicht om met zijn tweeën te gaan werken. We moeten immers de rekeningen kunnen betalen. Heel veel mensen in deze samenleving lopen op hun tenen, om maar aan de verwachtingen van het systeem te kunnen voldoen, en hollen zichzelf voorbij. Onder het mom van: de schoorsteen moet roken! Dat dit in een aanzienlijk aantal gevallen voor emotionele ellende zorgt zal ook u niet verbazen.

Of verbaast het u nog wel dat steeds meer mensen psychologische hulp zoeken? Vaak hebben die mensen serieuze problemen waarbij het veelal gaat om angstaanvallen of depressies, eetstoornissen of verslavingen, relatieproblemen of een burn-out of zelfs een combinatie van deze en andere klachten.

Steeds meer mensen zitten er helemaal doorheen en melden zich ziek om tijd te nemen voor zichzelf, terwijl anderen pillen slikken om de dagelijkse stress enigszins dragelijk te maken. En voor kinderen is er Ritalin, zodat ze zich vroeg genoeg leren aanpassen om mee te kunnen draven met de kudde.

Er wordt gedaan aan symptoom bestrijding, maar de ziekte zelf nemen we niet weg. We hebben het geld nou eenmaal nodig en daarvoor moet keihard gewerkt worden. Anders zullen we nooit een goed en gelukkig leven kunnen hebben. Dat is tenminste de boodschap die we van kinds af aan te horen hebben gekregen. Het lijkt erop dat we met zijn allen in die boodschap zijn gaan geloven. Dat is ook de reden dat we ons gek laten maken, en ons ziek kunnen laten maken, door het systeem.

Er valt eigenlijk niet aan te ontsnappen..tenzij we het met zijn allen onder ogen zien en het systeem veranderen naar een systeem met een basis-inkomen. Het basis-inkomen, waarbij inkomen en arbeidsdeel losgekoppeld zijn, en bijvoorbeeld niet meer dan 20 uur per week gewerkt mag worden, kan een goede basis zijn voor een rechtvaardiger systeem. Het kan mensen een geweldige vrijheid geven om dingen te doen die veel voldoening geven en dat alles zonder de enorme stress die ze nu ervaren.

GeldIn het huidige systeem kiest men heel vaak een andere opleiding dan waar hun hart werkelijk naar uitgaat. Dit is eenvoudig te verklaren: men is op jacht naar meer geld. Het word met de paplepel ingegoten: ga daar maar voor leren dan heb je later een goed inkomen! Het basis-inkomen zou ervoor kunnen zorgen dat vooral jonge mensen hun hart gaan volgen en de studie gaan doen die ze leuk vinden in plaats van de keuze te moeten maken voor een goed betaalde baan.

De voordelen van het basis-inkomen en de 20-urige werkweek kunnen groot zijn omdat de ongezonde stress wegvalt waardoor er minder zieken zullen zijn. En de productiviteit gaat zelfs omhoog als gevolg van het leuke werk!

Korte versie: Het basis inkomen in 5 minuten.

Lange versie: Gratis geld 49:22

Wat denkt u zijn we klaar voor meer vrijheid en een minder ziekmakend systeem?

Is WikipediA een betrouwbare bron?

WikipediAMet enige regelmaat wordt mij de vraag gesteld: Is WikipediA een betrouwbare bron?
Aangezien veel mensen gebruik maken van WikipediA, om informatie in te winnen, is dit een terechte vraag. De meeste mensen gaan er voor het gemak van uit dat de informatie door mensen met kennis, van het betreffende onderwerp, geschreven is en dus klopt. De informatie op WikipediA is door iedereen, die er maar zin in heeft, te bewerken. Wie nu denkt dat het daardoor juist wel goed zal zitten met die schat aan informatie heeft het goed mis! Er valt namelijk heel wat te bewerken op WikipediA voordat het wél de juiste informatie bevat. De mensen die er serieuze bedoelingen op na houden, en hun kennis willen delen, lopen steevast tegen andere mensen aan die niet zulke goede bedoelingen hebben. Als je een artikel wil voorzien van de juiste informatie dan kun je dat eenvoudig bewerken, maar een ander kan dit weer ongedaan maken. Vervolgens heb je de mogelijkheid om in discussie te gaan met de betreffende persoon die de juiste informatie weer terug gezet heeft naar de onjuiste, maar dat heeft in veel gevallen helaas niet geleid tot enig positief resultaat want of die persoon wil de juiste informatie er niet op hebben of die persoon heeft van het onderwerp geen kaas gegeten. Ik heb meegemaakt dat een verkeerd geplaatste komma voor sommige mensen al een reden is om een artikel of een aanpassing geheel te schrappen. Wat heeft WikipediA als naslagwerk dan voor zin zult u zich afvragen? In een aantal gevallen heeft u er niets aan! Jammer is het wel want met goede informatie kun je heel wat mensen helpen. En dat is toch de essentie van WikipediA?

Vindt u WikipediA een betrouwbare bron?

© 2019 Altijd

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑